Правила за ползване / Политика за конфиденциалност

Сайтът https://cleancanvas.eu е собственост на и се управлява от “Клийн Канвас” ЕООД.

С използването на този сайт се счита, че сте прочели и сте съгласни с посочените по-долу Правила за използването му, както и с Политиката за конфиденциалност.

В Правилата за ползване на сайта, както и в Политиката за конфиденциалност, се използва следната терминология:

“Посетител”, „потребител“, “клиент”, “Вие” и “Ваше” се отнася за Вас, човекът, посетил този сайт и приел настоящите Правила и Политиката за конфиденциалност.

“Собственикът на уеб сайта”, “ние” и “наше” се отнася до юридическото лице “Клийн Канвас” ЕООД, притежаващо и управляващо уеб сайта и продажбата на услугите, които той представя.

Всяко използване на горната терминология с други думи в единствено или множествено число, с малки или главни букви, се приема за отнасящо се до същите термини.

Правила за ползване на уеб сайта

Условия за ползване на сайта

С посещението на този сайт, се съгласявате с настоящите Правила за ползването му, с всички приложими закони и разпоредби, и се съгласявате, че носите отговорност за спазването им.

Ако не сте съгласни с някое от настоящите Правила, Ви е забранено да използвате сайта или да имате достъп до него.

Материалите на този сайт са защитени от приложимите закони за авторско право и търговската марка.

Допустимо използване

Вие се съгласявате да използвате този сайт само за законни цели и по начин, който не нарушава правата, ограничава или забранява използването му от друг.

Забраненото поведение включва: тормоз, причиняване на стрес или неудобство на всеки друг потребител, предаване на нецензурно или обидно съдържание, или нарушаване на нормалното протичане на диалога в рамките на нашия сайт.

Вие не трябва да използвате сайта, за да изпращате нежелани търговски съобщения. Вие не трябва да използвате съдържанието на нашия сайт за каквито и да било маркетингови цели без нашето изрично писмено съгласие.

Имейл политика

Ние се ангажираме да запазим Вашия имейл адрес в тайна. Ние не продаваме и не отдаваме под наем координатите на потребителите на трети лица, и няма да предоставим Вашите лични данни на трети лица, държавни структури или компании, освен ако не сме законово принуден да го направим.

Ние ще използваме Вашия имейл адрес единствено за осигуряване на своевременна информация за нашите услуги или за този сайт.

Във всички електронни съобщения, изпратени от нас, ясно се посочва от кого е писмото и се предоставя информация за това как да се свържете с нас. В допълнение, всички съобщения, изпратени чрез електронна поща, съдържат кратка информация за това как да коригирате личните си данни и да се опишете от имейл списъка, така че да не получавате повече съобщения по електронен път от нас.

Ние се задължаваме да опазваме информацията, която изпращате по електронен път, в съответствие със Закона за защита на лични данни и с Общия регламент за защита на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679.

Отписване

Потребителите на сайта имат възможност да се откажат от получаване на електронни съобщения по всяко време чрез прочитане и следване на инструкциите за отписване, разположени в долната част на всяко електронно писмо.

Потребителите, които вече не желаят да получават бюлетина или промоционалните ни материали, могат да се откажат от получаването им, като кликнат върху линка за отказ в което и да било електронно писмо до тях.

Антиспам политика

Забранява се използването на сайта по начин, свързан с пренос, разпределение или доставяне на всякакви нежелани или непоискани търговски електронни съобщения (спам).

Вие не можете да използвате cleancanvas.eu, за да изпращате спам. Вие също така не можете да доставяте спам или да причинявате доставяне на спам на клиентите и потребителите на cleancanvas.eu .

Изпратен имейл, или причинено от Вас изпращане на имейл, до или чрез cleancanvas.eu не трябва да:

 • използва или съдържа невалидни или подправени заглавия
 • използва или съдържа невалидни или несъществуващи домейн имена
 • използва техника, за да представя, заблуждава, крие или прикрива информация, необходима за определянето на произхода или пътя на предаването ѝ
 • използва други средства за измамно насочване
 • използва домейн имена на трети лица или е свързан с техника на или чрез техника на трети лица, без разрешението на третите лица
 • съдържа фалшива или подвеждаща информация в полето subject или съдържа по друг начин фалшиво и подвеждащо съдържание
 • нарушава Правилата и условията за употреба на този сайт
 • не е в съответствие с допълнителните стандарти, описани по-долу

Не се разрешава събирането, придобиването или набавянето на имейл адреси или друга информация от или чрез сайта или чрез предлаганите на него услуги.

Не се позволява и не се разрешава на други да използват услугите, предлагани на настоящия сайт, за събиране, създаване или получаване на информация за клиенти или потребители на сайта.

Не се позволява и не се разрешава каквито и да било опити да се използват предлаганите на сайта услуги по начин, който може да повреди, деактивира, претовари или навреди на който и да било аспект от работата на сайта, или който може да повлияе на трети лица да ползват услугите и продуктите, предлагани на сайта.

Ако Вие извършвате неразрешено или неправилно използване, то ще бъдат предприети различни действия, включително блокиране на съобщения от даден интернет домейн, имейл сървър или IP адрес.

Неразрешеното използване на която и да е услуга във връзка с предаването на нежелана електронна поща, включително предаването на електронна поща в нарушение на тази политика, може да доведе до граждански, наказателни или административни наказания срещу подателя и тези, които му помагат.

Отзиви

Отзивите, фигуриращи на този сайт, са действително получени чрез текст, аудио или видео предоставяне. Те са реални лични преживявания на истински потребители, които са имали достъп до продуктите.

Въпреки това, те са индивидуални мнения, а мненията се променят. Не твърдим, че те са типични мнения, които клиентите като цяло ще имат. Отзивите не са непременно представителни за всички, които ще използват продуктите.

Показаните отзиви са предадени дословно с изключение на възможни корекции на евентуални граматически или печатни грешки. Някои отзиви са съкратени. С други думи, не цялото получено съобщение от даващия отзива се показва, когато то е дълго или не изглежда релевантно за широката общественост.

Собственикът на сайта не носи отговорност за които и да било мнения или отзиви, публикувани на сайта.

Плащания

Плащанията за услугите, представени на този уеб сайт, се извършват единствено по банков път.

След като потребител избере услуга, то, след първоначална консултация по телефон или имейл, получава Оферта и Договор за предоставяне на услуга. След одобрение на Офертата и подписване на Договора, клиента получава фактура по електронен път. В нея са посочени всички реквизити, необходими му за заплащане на поръчаната услуга по банков път.

Интелектуална собственост

Всички авторски права, търговски марки, патенти и други права на интелектуална собственост в и върху този сайт, както и цялото му съдържание, са и остават собственост на “Клийн Канвас” ЕООД.

Използването на търговската марка, съдържанието и интелектуалната собственост е забранено без изричното писмено съгласие на собственика на “Клийн Канвас” ЕООД.

Вие не можете да:

 • публикувате материали от сайта без предварително получено писмено съгласие
 • продавате или давате под наем материали от сайта
 • възпроизвеждате, дублирате, създавате производни, копирате или използвате по друг начин материали от сайта за каквито и да било цели
 • разпространявате всякакво съдържание от сайта, включително и на друг сайт

Ограничен достъп до сайта

В бъдеще може да се наложи ограничаване на достъпа до части от сайта (или до целия сайт). Собственикът му си запазва всички права да направи това.

Изключения и ограничения

Собственикът на уеб сайта не носи никаква отговорност за вреди, произтичащи от или във връзка с използването на този сайт. Моля, запознайте се с Политиката ни за конфиденциалност за повече информация.

Отказ от отговорност

Собственикът на този сайт не декларира и не гарантира точността, актуалността и пълнотата на съдържанието, намиращо се в този сайт или в други сайтове, свързани с този сайт.

Ограничение на отговорността

Материалите в този сайт са предоставят без каквато и да било пряка или косвена гаранция, включително гаранции за продаваемост, ненарушаване на интелектуална собственост или пригодност за определена цел. Собственикът му в никакъв случай не носи отговорност за каквито и да било щети (включително, но не само, щети от пропуснати ползи, загуба на информация, нараняване или смърт), причинени от използването или невъзможността да се използват материалите, дори и той да е бил наясно за възможността от такива загуби или щети.

Промени

Собственикът на сайта може да извършва промени на Правилата за ползване на сайта, затова проверявайте тази страница периодично. Вашето продължаващо използване на сайта се приема за съгласие с актуализираните или променени Правила за ползването му. Ако не сте съгласни с тези промени, Вие трябва незабавно да спрете да използвате уеб сайта.

Ако някое от тези правила се определи за незаконно, невалидно или по друг начин неприложимо, то следва да се премахне от тези Правила, като останалите правила ще продължат да бъдат обвързващи и изискващи изпълнение.

Политика за конфиденциалност

Опазването на поверителността на Вашите лични данни е много важно за собственикът на този уеб сайт – “Клийн Канвас” ЕООД .

Моля, запознайте се с настоящата Политика за конфиденциалност, за да разберете как се събират и използват Вашите лични данни.

Политиката по опазването на Вашите лични данни е изцяло в синхрон със Законът за защита на личните данни, както и с Общия европейски регламент за защита на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679, в сила от 25 май 2018 г.

Конфиденциалност

Собственикът на сайта се задължава да спазва политика на конфиденциалност по отношение на Вашите лични данни. Единствено той има достъп до цялата информация, събрана от всеки потребител или клиент, за целите на работата си.

Всяка информация, касаеща клиент или информацията за него, се счита за конфиденциална и няма да бъде разкривана на трети лица, освен ако не е законово задължен да направи това от съответните власти.

Клиентските данни се предават единствено на компании, предоставящи услуги, като например компании, управляващи клиентски бази данни (Mailchimp или други). Третите лица, предоставящи тези услуги, гарантират поверителността на Вашите данни, следвайки собствени правила за това.

Потребителите и клиентите имат право да поискат да прегледат, да получат копие, да коригират или да поискат заличаване на цялата информация, която се съхранява за тях, при условие, че това искане е изпратено предварително и в разумен срок.

Собственикът на сайта няма да продаде, сподели или предостави за ползване Вашите лични данни на трети лица, или да използва Вашата електронна поща, за да изпраща непоискани съобщения. Всеки имейл изпратен от него ще бъде само във връзка с новини за предлаганите услуги и с настоящия уеб сайт.

Как се използва информацията, която предоставяте?

Личната Ви информация се използва само за целите на администрирането на дейността на сайта и за предоставяне на отлично клиентско обслужване.

Собственикът на сайта няма да получи лично идентифицираща Ви информация, когато посетите този сайт, освен ако Вие не решите да му предоставите такава, нито ще продаде или прехвърли по друг начин такава информация до несвързани трети лица без съгласието Ви в момента на събирането й.

Собственикът на сайта може разкрие такава информация, само ако е законово принуден да го направи.

Каква информация се събира и обработва?

За да работи сайтът безпроблемно, както и за да получавате електронния бюлетин, на този сайт се събират и обработват:

 • „Бисквитки“ (cookies)
 • Вашият IP адрес
 • Вашият имейл адрес

Какво представляват “бисквитките”?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден сайт.

Те позволяват на сайта да запаметява Вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

Когато посетите сайт, той иска разрешение от Вашия компютър да съхрани този файл на конкретно място на Вашия хард диск, специално създадено за бисквитки. Всеки сайт може да изпрати своя собствена бисквитка до Вашия браузър, ако настройките му го позволяват, но (за да запази поверителността на Вашите лични данни) Вашият браузър разрешава на сайта да има достъп само да бисквитките, които той вече Ви е изпратил, а не до бисквитките, изпратени Ви от други сайтове.

Записи от уеб сървър

Информацията, събрана чрез такива записи, може да включва датата и времето на посещенията, видяните страници, прекараното време на сайта, сайта, посетен преди и след това, както и IP адреса.

Тази информация се използва, за да се анализират тенденциите, да се администрира сайта, да се проследи кои страници посещават посетителите и да се набави демографска информация за тях.

Бисквитки, използвани за повторно таргетиране

Собственикът на уеб сайта може да използва Google AdWords и други рекламни мрежи, за да показва реклами в интернет, базирани на Вашето посещение на този сайт.

Трети независими лица – доставчици на услуги, включително Google и Facebook, могат да показват реклами, свързани с този сайт, на различни сайтове в интернет. Настоящият сайт и третите лица – доставчици, използваме бисквитки и бисквитки от трети независими страни заедно, за да информираме, оптимизираме и доставяме реклами, базирани на Вашите минали посещения и на страниците, посетени на този сайт.

Този сайт и третите лица – доставчици може да използваме данни за потребители на продукти и услуги на трети лица – доставчици, за да правим бъдещо оптимизиране на излаганите реклами.

Можете да се откажете от този вид реклами по всяко време тук, тук и тук.

Контролиране на използването на бисквитки

Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки, когато пожелаете. За повече информация вижте aboutcookies.org.

Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на Вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате този уеб сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции на него да не работят.

IP адрес

Вашият IP адрес е номер, който се използва от компютрите в мрежата да идентифицират компютъра Ви. IP адресите се събират автоматично от сървъра като част от статистически данни (traffic data), които се анализират, например уеб страници, които сте посетили, и др.

Имейл адрес

Ако изберете комуникация чрез електронна поща, съдържанието на Вашето съобщение може да бъде запазено, заедно с Вашия имейл адрес.

Кога се събира и обработва тази информация?

Вашите лични данни и информация се предоставят доброволно от Вас в следните случаи:

Когато посетите уеб сайта

В този случай се получава достъп до Вашият личен идентификатор (IP адрес) и се поставя „бисквитка“ в компютъра Ви, за да се улесни работата Ви със сайта при следващото Ви посещение. Тази информация се съхранява за период от 12 месеца.

Информацията за тези посещения се ползва и за целите на статистическите анализи, които се обработват в Google Analytics. Тази информация се съхранява за период от 26 месеца от Google.

Когато се абонирате за бюлетина

В този случай се получава достъп до Вашите имена и имейл адрес, които се съхраняват чрез имейл маркетинг платформата Mailchimp, и се ползват единствено, за да получаването на електронния ни бюлетин.

Защита на Вашата информация

Информацията, която въвеждате в уеб сайт, се шифрова чрез сигурна среда, известна като Secure Sockets Layer или SSL.

Собственикът на сайта може да използва софтуерни програми, за да създава и обработва обобщени статистически данни, които се използват за такива цели, като например:

 • оценка на броя на посетителите на различните секции на нашия сайт
 • каква информация представлява най-голям и най-малък интерес
 • определяне на технически спецификации
 • идентифициране на работата на сайта или на проблемни зони в него

От съображения за сигурност ще се използват софтуерни програми за наблюдение на трафика в мрежата, за да идентифицира неоторизирани опити за публикуване или променяне на информация, или други опити за причиняване на щети.

Достъп, коригиране и заличаване на Вашите лични данни

Информацията Ви се пази толкова дълго, колкото е необходимо, за да Ви бъдат предоставени желаните от Вас услуги и достъп.

Вашата информация може да бъде използвана, за да спазим нашите правни задължения, да разрешаваме спорове или да прилагаме нашите договори.

Съгласно Общия Регламент за защита на личните данни, при поискване ще Ви бъде предоставено копие до цялата информация за Вас, с която сайтът разполага.

Можете също така да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани или напълно заличени, като се свържете със собственикът на уеб сайта. Ще бъде отговорено на Вашето искане в рамките на 30 дни.

Промени

Собственикът на уеб сайта си запазва правото да променя настоящата Политика за конфиденциалност по всяко време с или без предизвестие.

Въпреки това, дори и Политиката за конфиденциалност да се промени в бъдеще, той няма да се възползва от личната информация, която сте предоставили, по начин, който противоречи на тази Политика за конфиденциалност, и без Вашето предварително съгласие.

Контакти

Ако имате каквито и да било въпроси относно информацията на тази страница, моля, свържете се със собственика на сайта на имейл адрес: contacts (at) cleancanvas (dot) com.

Последна промяна: 01.12.2019 г.