Копирайтинг

Изготвяне на съдържанието, което Ви е необходимо

Бизнес текстове

Създаване на фирмена документация - правила, процедури, инструкции, бланки.

Уеб сайтове

Създаване на съдържание за уеб - статии, страници и описания на продукти.

Социални мрежи

Създаване на постове за социални мрежи - Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, и др.

Детайли

Можем да създадем текстове, предназначени за различни аудитории и имащи различни цели.

Наясно сме каква е оптималните дължина и съдържание на статия, процедура и пост, и как да използваме думите, за да постигнете целите си.

Искате да започнете нов онлайн проект?

Разкажете ни повече за идеята си.